Solisten: Komt allen te zamen
Koor: Votum en Groet    (Sela)
Welkom door dominee René Wouda
Orkest: The first Noel
Koor: Silent Night
Bart Mijnster: O Little town of Bethlehem
Orkest: Jingle Bell Rock
Schriftlezing 1: Jesaja 9 1-6 (door Burgemeester Hein van der Loo)
Solisten: O holy night
Solisten: Hoor de englen
Schriftlezing 2: Lucas 2 1-14 (door burgemeester Hein van der Loo)
Koor: Joyful, Joyful
Solisten: Panis Angelicus
Meditatie door dominee René Wouda
Orkest: O little town
Koor: Laat mij bij uw kribbe komen
Solisten: Eer zij God in onze dagen
Koor: King of Glory, King of Love
Anna Majchzak: Lords Prayer
Gebed + onze vader door dominee René Wouda
Dankwoord door dominee René Wouda
Solisten: Ere zij God
Uitleidende klanken door het orkest
Back to Top